Nodokļu maksāšana, strādājot valūtu tirgū.

Ja cilvēks saņem ienākumus no tirdzniecības valūtu tirgū (Forex), kāda ir nodokļu maksāšanas kārtība un kāda apmēra nodokļi būtu jāmaksā ?

atbilde no VID:

Izskatot Jūsu uzdoto jautājumu elektroniskā veidā, sniedzam šādu informāciju.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) 11.9pants nosaka, ka kapitāla pieaugums, par kuru jāmaksā IIN, ir kapitāla aktīvu vērtības pieaugums. Savukārt kapitāla aktīvi ir definēti šī panta 2.daļā:

  • akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
  • ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;
  • parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos. ( Forex ir starptautiskais valūtu tirgus, kur tā dalībnieki tiešsaistē veic darījumus pērkot un pārdodot valūtas, ar mērķi gūt peļņu)
  • nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
  • uzņēmums Komerclikuma izpratnē;
  • intelektuālā īpašuma objekti;
  • ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā.

Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.

Tātad gūstot ienākumus no valūtas kursa svārstībām Jums ir jāmaksā IIN no kapitāla pieauguma, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 15% apmērā.

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19.panta 5.3daļā noteikts, ka maksātājs (rezidents), kurš gūst ienākumu no kapitāla pieauguma, deklarāciju par ienākumu no kapitāla iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam:

Ø  līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam, ja ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas mēnesī pārsniedz 711,44  euro;

Ø  līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam par ceturksnī gūto ienākumu, kura kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem mēnesī ir no 142,30 līdz 711,44 euro;

Ø  ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārī, kura kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem mēnesī ir līdz 142,29 euro;

     Nodoklis tiek  iemaksāts budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šā panta 5.3daļā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla iesniegšanas dienas.                   

     Deklarāciju no kapitāla pieauguma var iesniegt elektroniski, t.i. izmantojot VID EDS.

     VID mājas lapā atrodama informācija „Kā kļūt par EDS lietotāju”.

     https://www.vid.gov.lv/dokumenti/nodokli/2014/ka%20klut%20par%20elektroniskas%20deklaresanas%20sistemas%20lietotaju%20un%20pieslegties%20sistemai%20un%20atjaunot%20paroli.pdf

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus veic Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs Reģistrācijas kods BIC kods Konta numurs Nosaukums
Valsts kase 90000050138 TRELLV22 LV91TREL1060000110000 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

 Atbildei ir informatīvs raksturs.

Minētie normatīvie akti ir atrodami VID mājas lapā: www.vid.gov.lv sadaļā Nodokļi

Jautājumus par nodokļu normatīvo aktu piemērošanas kārtību Jūs varat uzdot arī zvanot pa informatīvo tālruni Nr.67120000, gan arī vēršoties pie VID konsultantiem VID Klientu apkalpošanas centrā. Kontaktinformācija ir atrodama VID mājas lapas www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti.

Ar cieņu

VID konsultante Irina

**

P.S.

Daži mani draugi darbam valūtu tirgū rekomendē izmantot interneta banku Neteller. Kā tā darbojas, aprakstu atradīsiet šajā lapā >>>. Ja visas naudas operācijas veicat tikai caur Neteller, tad visas formalitātes mēdz būt mazāk.

Taču pēc manām domām, nodokļus vajadzētu maksāt. Ne tikai tāpēc, lai būtu pilntiesīgs valsts pilsonis un saņemtu visas sociālās garantijas, bet arī patriotisku uzskatu dēļ. 


Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.